Søkesyntaks og avanserte søkemuligheter

Dette dokumentet beskriver søkesyntaks og hvilke avanserte muligheter denne søkefunksjonen har. Det vil bli gitt mange eksempler, og disse vil bli nøye forklart

Eksempler

Forutsetninger

Det har ikke noe å si om søkestrengene skrives inn med små eller store bokstaver (med visse uttak).

Enkle ord

Søker etter alle ordene som er spesifisert

Søkestreng Forklaring
StatoilHydro Søker etter sider hvor ordet StatoilHydro forekommer
Valla Yssen rapport Søker etter sider hvor alle ordene Valla Yssen og rapport forekommer

Fraser

Søkestreng Forklaring
"Jens Stoltenberg" Søker etter sider hvor frasen "Jens Stoltenberg" forekommer
"Siv Jensen" Søker etter sider hvor frasen "Siv Jensen" forekommer

Boolske operatorer

Automatisk OG

Automatisk OG vil si at hvis ikke noe annet er angitt så vil søkemotoren anta at ALLE ordene må være med i resultatet.

Søkestreng Forklaring
Statoil Hydro Søker etter sider hvor begge ordene Statoil og Hydro forekommer
Bondevik "Jens Stoltenberg" Søker etter sider hvor både ordet Bondevik og frasen "Jens Stoltenberg" forekommer

AND (og)

Nøkkelordet AND har ingen virkning da BuyAndRead har automatisk OG.

Søkestreng Forklaring
Statoil AND Hydro Søker etter sider hvor begge ordene Statoil og Hydro forekommer

OR (eller)

Nøkkelordet OR forteller at minst ett av ordene må forekomme på siden. OR er et nøkkelord og MÅ skrives inn med store bokstaver

Søkestreng Forklaring
Statoil OR Hydro Søker etter sider hvor minst ett av ordene Statoil eller Hydro forekommer.
"Jens Stoltenberg" OR "Siv Jensen" Søker etter sider hvor minst en av frasene "Jens Stoltenberg" eller "Siv Jensen" forekommer.

NOT (ikke)

Søkestreng Forklaring
Statoil NOT Hydro Søker etter sider hvor ordet Statoil forekommer, men ordet Hydro IKKE forekommer. NOT er et nøkkelord og MÅ skrives inn med store bokstaver.

Gruppere utrykk

Søkestreng Forklaring
(Statoil OR Hydro) AND rapport Søker etter sider hvor minst ett av ordene Statoil eller Hyrdo forekommer og ordet rapport forekommer.
Stortingsrepresentant NOT ("Jens Stoltenberg" OR "Siv Jensen") Søker etter sider hvor ordet stortingsrepresentant, men ingen av frasene "Jens Stoltenberg" eller "Siv Jensen" forekommer.

Jokertegn

Søkestreng Forklaring
bok* Søker etter sider hvor minst ett ord som begynner med bok forekommer, for eksempel bok, boksalg, boktittel osv. * (stjerne) kan brukes i midten eller i slutten av ord, men IKKE i begynnelsen.
a?c ? erstatter nøyaktig ett tegn. a?c vil derfor blant annet treffe på aac, abc, acc, adc osv.

Fuzzy søk

Søkestreng Forklaring
skjøpesenter~ Hvis man er usikker på hvordan et ord skrives, så kan man legge en ~ (tile) etter ordet. Da vil eksempelet treffe på ordet kjøpesenter.
MERK: Denne type søk er veldig krevende, så man må regne med at søket tar lenger tid enn normalt.

Vektlegge uttrykk

Søkestreng Forklaring
hytte (nesbyen^3.0 OR gol^0.5)~ Søker etter sider hvor ordet hytte står og minst ett av ordene nesbyen og/eller gol, men vektlegg ordet nesbyen høyere enn ordet gol.
MERK: Dette vil kun fungere når det sorteres etter relevans og ikke dato som er standard.

Frase med usikkerhet (NEAR)

Søkestreng Forklaring
"data jobb"~3 Søker etter sider med ordene data og jobb nær hverandre. Tallet 3 betyr at jobb og data ikke kan være mer enn 3 steg (ord) fra hverandre. Data trenger ikke stå foran jobb heller.
MERK: Andre søkemotorer bruker nøkkelordet NEAR for denne funksjonen.

Sorter etter relevans

Som standard sorteres resultatene etter dato, synkende. Ved å krysse av denne boksen, blir resultatene i stedet sortert på relevans. Dette er spesielt viktig hvis du for eksempel har søkt med vektede uttrykk.

Søk etter nøyaktig søkestreng

Kryss av denne boksen for å søke etter de nøyaktige ordene som er skrevet inn i søkefeltet. Ved å ikke krysse den av (standard), så vil søkeordene bli prosessert ved at de blant annet blir redusert til stammen av ordet. For eksempel vil ordet biler bli til bil og referanser til referans. Alle endinger vil bli fjernet. Fordelen med dette er at hvis man søker på et ord i flertallsform, så vil man få treff på ordet i entallsform og omvendt.

Søk i hele arkivet (alle datoer)

Hvis denne boksen er krysset av (standard), så vil det ikke blitt tatt hensyn til datoene i fra og til dato feltene.

Land

Søk kun i sider fra kilder fra det valgte landet.

Språk

Søk kun i sider fra publikasjoner som er skrevet på det valgte språket.

Fra dato / Til dato

Her kan du velge at du kun skal få resultater fra den valgte perioden. Datoene er fra og med og til og med. Husk at du må krysse vekk for valget om å søke i hele arkivet.

Velg publikasjoner

Velg hvilke kilder du vil søke i. Som standard blir det søkt i alle søkbare kilder.