Det er vanskelig å spå, særlig om framtida, sier morsomme tunger. Men kanskje du har nok peiling og profet-evne til å gjette hva som kan skje i Vesterålen i 2023. Her har du 30 spørsmål om året vi har begynt på. Om 12 måneder har vi fasiten. Da vanker heder, ære og premie til den som har flest riktige svar. Vi kan lokke med et gratis abonnement på Bladet Vesterålen på skjerm og papir. 

Hvis flere har like mange riktige svar, trekker vi én vinner. Dersom du har levert inn flere svar, tar vi kun vare på det sist innkomne. Og for dem som svarer på papir, aksepterer vi bare originale kuponger, ikke kopier.

Lykke til!

Svarfrist seinest 21. januar 2023.