Mediehuset

.......

Telefon
+47 76 11 09 00

Epost
Send oss mail her ;-) 

Her er årets 30 spørsmål om året som er påbegynt. Erfaringen fra 2020 forteller at det er lite man veit om framtida, men det gjør utfordringa desto større! Fasiten får du om et år, og foruten ære og berømmelse til vinneren, lokker vi med ett års abonnement på Bladet Vesterålen – der du kan følge med etter hver som fasiten trer fram. Hvis flere kommer på topp med samme antall riktige svar, trekkes én vinner som får premien. Hvis du har levert inn flere besvarelser, tar vi vare på den sist innkomne. Og for dem som svarer på papir, aksepterer vi bare originale kuponger, ikke kopier. Lykke til!

Besvarelser på papir som mottas i etter 18. januar, blir forkastet. For digitale besvarelser er fristen 15. januar.