Framtida kjenner ingen, men kanskje du har både magefølelse, innsikt og flaks nok til å bryne deg på våre spørsmål om saker som kan sette preg på Vesterålen i 2020. Her har du 30 spørsmål om året vi har begynt på. Om et år kommer fasiten, og da vanker det heder, ære og premie til den som har flest riktige svar. Vi kan lokke med et gratis abonnement på Bladet Vesterålen på skjerm og papir. Dersom flere har like mange riktige svar, trekker vi én vinner. Dersom du har levert inn flere svar, tar vi kun vare på det sist innkomne. Og for dem som svarer på papir, aksepterer vi bare originale kuponger, ikke kopier.

 

Lykke til!

Svaret må være sendt seinest 15. januar.