Besvarelsen må være sendt seinest 14. januar 2018.