Besvarelsen må være sendt seinest 13. januar 2018.